Vi fick söka länge innan vi hittade några jerseykor