Vädret blev bättre ju längre söderut vi kom och innan vi landade i Budapest kunde vi se broarna tydligt.