Vårt kära Nyerges hästhotell i Monor, 3½ mil utanför Budapest. Här har vi övernattat många gånger.