Under år 2009 började vi rikta blickarna mot Moldavien, som är närmaste grannland till Rumänien. Vår organisation heter ju Bistånd Östeuropa, och det var med tanke på att vi så småningom inte bara ville hjälpa till i Rumänien.

En av våra styrelsemedlemmar hade redan kontakter där. Vi började med att göra någon punktinsats.

 

2010 hade vi fått lite mer "kött på benen" och fått förslag på att vi kunde överta ett projekt i Drochia , som ligger i norra delarna av landet.

En verksamhet dit fattiga barn får komma på eftermiddagarna för hjälp med läxläsning, få ett mål mat m.m.

Två av våra styrelsemedlemmar gjorde en resa dit för att se vilka behov som fanns.

En fattig familj med många barn , var på väg att bli vräkta då hyran ej kunde betalas. Där gick vi in och hjälpte till. Senare ordnades ett annat hus , då familjen utökats och blivit större . 

Vi hjälpte också till med att få ett fungerande värmesystem.

Vi hade som krav att mannen i familjen måste ordna jobb så han kunde bidra till familjens försörjning, vilket han också gjorde så småningom.

2011 renoverade vi ett rum i Drochia så att barnen kunde ha lite aktiviteter där. Bland annat ett bordtennisbord inköptes.

Sommarläger ordnades, där vi bidrog med pengar.

Barnen som var så fattiga fick inte leka på de lekplatser där andra barn fanns. Då beslutade vi att bygga en lekplats i anslutning till dagverksamheten. Det fanns en cementplatta där med lite rostiga grejer, det hade varit någon slags lekredskap, men  som var så trasiga så de var farliga att använda.

Bygget påbörjades och barnen hjälpte till gräva ut området runt plattan.

Våren 2013 var lekparken klar att använda. Vi var med på invigningen . Gissa om vi såg många glada barn!

 

 • Sand

  Dessa barn hade förmodligen aldrig lekt i en sandlåda förut

 • Karusell

 • Gungor, rutschbana m.m.

  Senare inköptes också en studsmatta som skickade dit. Detta bidrog till att många fler barn kom dit.

När vintern kom med snö och kyla, behövde barnen ny skor. Vi skickade en summa pengar till detta ändamål. Sommarläger har ordnats , där vi också bidragit med pengar. Matpaket till några fattiga familjer.( Vi har skickat pengar till matpaket, till Moldavien har vi inga transporter)  Lön till de som står för verksamheten. De gör ett väldigt bra jobb.

Ett nytt handikapprojekt har påbörjats och har utfallit till stor belåtenhet. Det gäller handikappade barn som bor hemma och som nästan aldrig varit utanför hemmets väggar. Ingen stimulans eller social samvaro med andra.

Sandu

I Chisinau , som är huvuidstad i Moldavien finns ett härbärge där man tar emot traffikingskadade ungdomar. Ungdomar som utnyttjats och som sedan skickats hem när ingen ville ha dom längre. Här får de bo en tid för att försöka återvända till ett normalt liv igen.

Här finns en man som heter Sandu, han är vår främste kontakt i Moldavien, då han har tillsyn om ett antal olika verksamheter.

Här har vi gått in med punktinsatser, som när deras tvättmaskiner var utslitna. det bor 20 ungdomar där så det är nödvändigt att de kan sköta sina kläder. Vi bekostade detta,

 

 • Budhesti

  En verksamhet som bedrivs av Frälsningsarmén.

 • Aktiviteter på lördagar

  Fattiga barn som behöver stöd av vuxna.
  De fick tidigare hjälp att driva detta från USA, men så drog de sig ur och de blev tvungna stänga.
  Vi gick in med pengar i stället och de kom igång igen.

 • Det ordnas danskurser, pyssel och teater m.m.

 • Dansgrupp

  Kvinnan som sitter framför är borgmästaren, Nina. Hon är en stark kvinna som verkligen stöder verksamheten.