30. Mar, 2016

Aktuellt från Rumänien och Moldavien

30. Dec, 2015

Rumänien

I November skickades julsändningen till Rumänien. Innehållande 258 kartonger, 21 säckar med kläder, mat, skolmaterial, hjälpmedel. Detta fördelas sedan på plats genom de kontaktpersoner vi har där.

13. Mar, 2016

Årsmöte 2016

Den 13 mars hade Bistånd Östeuropa årsmöte. Styrelsen omvaldes med några få ändringar. Information gavs om Rumänien och Moldavien. Marianne Sandqvist från SAM-Hjälp i Jönköping som är vår samarbetspartner berättade om deras verksamhet.