Jogos mamma visade sig vara en duktig sångerska, typ Tina Turner...

Festen var slut vid ca 01.30.